آمریکانو تشکیل شده است از:

  • لمیز اسپرسو
  • آب جوش

ارزش غذایی این محصول به ازای هر تک شات عبارتست از:

 
1 کالری
0.1g چربی
5mg سدیم
0g کربوهیدرات
0.1g پروتئین
0g فیبر

*میزان کافئین در هر شات اسپرسو 75 میلی گرم می باشد.

*میزان کافئین در هر شات قهوه دمی 20 میلی گرم می باشد.

Scroll to top