رست بی عیب و کامل تنها زمانی میسر می شود که با دانه های سبز مطلوب کار آغاز گردد. ما در قهوه لمیز بهترین دانه های قهوه را از سراسر دنیا ردیابی می کنیم و آنها را جمع آوری می نماییم. این کار برای ما مستلزم سفر به مبدا دانه های قهوه، بازدید از مزارع و عقد قرار داد با مزرعه داران می باشد.

هر دانه ی سبز قهوه، طیف خاص و منحصر به فردی از ترکیب بویایی خود دارد که نیازمند رستر صحیح خود برای آزاد سازی عطر می باشد.

استادان رستر ما در ونکور، بنا به نوع خاص دانه قهوه، هر نوع را مورد بررسی قرار داده و فرآوری می کنند به نحوی که عطر، طعم و مشخصات حسی آن نوع دانه تا حد ممکن احیا گردد.

سپس ما در کارخانه خودمان در ایران، دانه ها را رست می نماییم و مطمئن می شویم هر دسته به حد مطلوب رست شده است. این مسئله ساده به نظر می رسد اما در ورای هر بسته از دانه های قهوه لمیز، شبکه ای بین المللی از افراد و کار سخت و طاقت فرسا نهفته است.

Scroll to top